فاش شدن نام شماری از تجار پاکستانی در دومین گزارش اسناد پاناما

فاش شدن نام شماری از تجار پاکستانی در دومین گزارش اسناد پاناما

دومین گزارش اسناد پاناما در حالی منتشر شد که ۴۰۰ نفر از تاجران و سرمایه گذاران پاکستانی جزو این لیست هستند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «اکسپرس نیوز»، شرکت حقوقی «موساک فونسکا» که چندی پیش لیستی از سرشناس ترین سیاست...