پخش مصاحبه تلویزیونی دکتر چمران ۵۰ روز پیش از شهادت

پخش مصاحبه تلویزیونی دکتر چمران ۵۰ روز پیش از شهادت

تاریخ شفاهی ایران مصاحبه تلویزیون دکتر چمران که ۵۰ روز پیش از شهادت او انجام شده و سخنرانی آیت الله خامنه‌ ای در اولین سالگرد او را پخش می‌کند. به گزارش پرس شیعه؛ سید مهدی مویدی تهیه کننده «تاریخ شفاهی ایران» درباره...