همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران برگزار می‌شود

همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران برگزار می‌شود

دانشگاه آزاد اسلامی همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران (بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان) را برگزار می کند. به گزارش پرس شیعه؛ دانشگاه آزاد اسلامی همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران(بازشناسی تاریخ پزشکی...