ناگفته‌های دستگیری و اظهارات عبدالمالک ریگی تروریست معروف ناگفته‌های دستگیری و اظهارات عبدالمالک ریگی تروریست معروف

ناگفته‌های دستگیری و اظهارات عبدالمالک ریگی تروریست معروف

وزارت اطلاعات در بخش سخن هفته خود به درج یادداشتی از ناگفته‌های دستگیری و اظهارات عبدالمالک ریگی تروریست معروف پرداخته که او در لحظه اعدام گفته است: هرکسی مقابل این نظام بایستد ظلم به اسلام و وحدت بین مسلمانان کرده...