تانک های آمریکایی در حیات خلوت روسیه ؛ خشم روس ها

تانک های آمریکایی در حیات خلوت روسیه ؛ خشم روس ها

حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی در رزمایش نظامی گرجستان موجبات خشم روسیه را فراهم کرده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی میل، با وجود مخالفت های روسیه رزمایش نظامی مشترک گرجستان، انگلستان و امریکا در این جمهوری...