ترکیه با تانک های زرهی به پشتیبانی “ارتش آزاد” می رود

ترکیه با تانک های زرهی به پشتیبانی “ارتش آزاد” می رود

روزنامه "ینی شفق"، چاپ ترکیه از پیشروی عناصر گروه مسلح موسوم به "ارتش آزاد" به سمت شهر "الباب" در حومه شمالی حلب خبر داد و نوشت که این گروه تمام تدابیر لازم را برای جلوگیری از حمله به تانک هایش اندیشیده است. به گزارش پرس...