ورود تانک کرار به چرخه نیروی ارتش زمینی جانشین فرمانده نزاجا خبر داد:

ورود تانک کرار به چرخه نیروی ارتش زمینی

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش از ورود تانک کرار به چرخه این نیرو خبر داد و گفت: تانک کرار، تانکی است که وزارت دفاع با همکاری نیروهای مسلح ساخته و دارای قابلیت های بسیاری است. به گزارش پرس شیعه، امیر سرتیپ کیومرث حیدری...