بحرین یکی از اتباعش را به مشهد مقدس تبعید کرد پس از ۳ سال حبس؛

بحرین یکی از اتباعش را به مشهد مقدس تبعید کرد

دولت بحرین یکی از اتباع خود را پس از گذراندن سه سال حبس، به اتهام مشارکت در تجمعات اعتراض‌ آمیز، به مشهد مقدس تبعید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ دولت بحرین روز گذشته، حسن ابو القاسم ، شهروند بحرینی را به مشهد مقدس در ایران...