نوشته هایی با برچسب "تبعیض"

عربستان سعودی به “تبعیض شدید” علیه دختران پایان دهد

عربستان سعودی به “تبعیض شدید” علیه دختران پایان دهد

یک نهاد مسئول حمایت از کودکان در سازمان ملل متحد، دولت عربستان سعودی را به خاطر نحوه رفتار با کودکان مورد انتقاد شدید قرار داده است. در گزارش کمیته آمده است که نظام آموزشی عربستان سعودی هم از نظر دسترسی به امکانات و...

تغییر مسیر برق و تبعیض علیه شهر شیعه نشین بامیان

تغییر مسیر برق و تبعیض علیه شهر شیعه نشین بامیان

پس از اینکه رییس جمهور افغانستان در جلسه کابینه اعلام کرد که پروژه انتقال برق (توتاپ) به جای شهر شیعه نشین بامیان از مسیر سالنگ عبور خواهد کرد اقشار مردم، رهبران مردمی، احزاب سیاسی، برخی مقام های حکومت و شهروندان...