ایران در لحظه حساسی برای ورود به تجارت جهانی قرار دارد لیپتون:

ایران در لحظه حساسی برای ورود به تجارت جهانی قرار دارد

مقام ارشد صندوق جهانی پول در کنفرانسی اعلام کرد بسیاری از زمینه های لازم برای ورود مجدد ایران به عرصه تجارت جهانی فراهم است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقام شماره دوم صندوق بین المللی پول روز سه شنبه...