یک کشور مسلمان پیشگام تجارت فحشا!

یک کشور مسلمان پیشگام تجارت فحشا!

یک کشور مسلمان، با پشت سر گذاشتن تایلند و فیلیپین، بزرگ ترین مرکز فحشا در جهان شد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ آلمانی "دی ولت" با انتشار گزارشی دربارۀ رشد تجارت جنسی در مالزی نوشت که این کشور با گذر از تایلند و فیلیپین به...