انتقاد روحانی سنی لبنان از معتدل خواندن عاملان ذبح کودک فلسطینی از سوی آمریکا

انتقاد روحانی سنی لبنان از معتدل خواندن عاملان ذبح کودک فلسطینی از سوی آمریکا

عضو تجمع علمای مسلمان لبنان از معتدل خواندن عاملان ذبح کودک فلسطینی از سوی آمریکا انتقادکرد و این گروه را همانند داعش و جبهه النصره دانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، شیخ صهیب حبلی از روحانیان اهل تسنن و عضو...