تحرکات مشکوک علیه دیپلمات ایرانی در الجزایر دیپلمات ایرانی درالجزایر:

تحرکات مشکوک علیه دیپلمات ایرانی در الجزایر

سلفی‌ها با پشتیبانی سعودی‌ها فراخوانی را در شبکه‌های اجتماعی علیه وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر به راه انداخته‌اند. به گزارش پرس شیعه، سلفی‌ها با مطرح کردن ادعای تلاش امیر موسوی برای "نشر تشیع"،...