تمام تحرکات شناورهای بیگانگان در خلیج فارس رصد می‌ شود سردار علی رزمجو؛

تمام تحرکات شناورهای بیگانگان در خلیج فارس رصد می‌ شود

بوشهر - فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با اشاره به اقتدار و عزت نیروی دریایی سپاه در آبراهه خلیج فارس، گفت: تمام تحرکات شناورهای بیگانگان در خلیج فارس رصد می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ سردار علی رزمجو ظهر دوشنبه در...