آمریکا تحریمها علیه برنامه موشکی ایران را تمدید کرد تداوم خصومت واشنگتن؛

آمریکا تحریمها علیه برنامه موشکی ایران را تمدید کرد

اداره صنعت و امنیت آمریکا با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که دولت این کشور پانزده شخصیت حقیقی و حقوقی را که به حمایت از برنامه موشکی ایران متهم هستند، از امتیازات صادرات محروم خواهد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از...