نوشته هایی با برچسب "تحصن"

ادامه تحصن بحرینیها در حمایت از آیت الله عیسی قاسم

ادامه تحصن بحرینیها در حمایت از آیت الله عیسی قاسم

تحصن مردم بحرین برای صدو بیست و هفتمین روز متوالی در منطقه الدراز، محل سکونت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، ادامه دارد. به گزارش پرس شیعه؛ شرکت کنندگان در این تحصن نامحدود، سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم را...

ادامه تحصن مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم + عکس

ادامه تحصن مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم + عکس

تعداد بسیاری از مردم بحرین همچنان مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم تحصن کرده اند. به گزارش پرس شیعه؛ مردم بحرین همچنان در اعتراض به اقدام نظام حاکم آل خلیفه در سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم، مقابل منزل ایشان در منطقه...