توضیح آیت الله مکارم درباره فتوای حجاب دختران برای تحصیل در خارج

توضیح آیت الله مکارم درباره فتوای حجاب دختران برای تحصیل در خارج

دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیحاتی درباره فتوای این مرجع تقلید مبنی بر حجاب دختران در خارج از کشور برای تحصیل ارائه کرد. به گزارش پرس شیعه؛ دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیحاتی درباره فتوای تحصیل دختران در...