نشست ابن سینا پژوهی در غرب برگزار می شود از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک؛

نشست ابن سینا پژوهی در غرب برگزار می شود

از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک و پژوهشکده تحقیقات راهبردی نشست ابن سینا پژوهی در غرب با سخنرانی پروفسور آموس برتولوچی و با حضور دکتر علی اکبر ولایتی برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک و...