علت تداوم حیات داعش از نگاه تحلیلگر آمریکایی

علت تداوم حیات داعش از نگاه تحلیلگر آمریکایی

تحلیلگر و اقتصاد دان آمریکایی با انتشار مقاله ای به بررسی زوایای شکل گیری گروه تروریستی داعش در منطقه و نقش واشنگتن و ریاض در این امر و اهداف مورد نظر آمریکا پرداخت. به گزارش پرس شیعه؛ "جفری ساکس" تحلیلگر و اقتصاددان...