تحلیلگر مصری: تاریخ نشان داد سرنوشت متجاوزان به خاک یمن شکست است

تحلیلگر مصری: تاریخ نشان داد سرنوشت متجاوزان به خاک یمن شکست است

یک کارشناس مصری با اشاره به وارد شدن عربستان به یک جنگ فرسایشی با یمن گفت که تاریخ نشان می‌دهد که ناکامی و شکست سرانجام تمامی متجاوزان به یمن بوده است. به گزارش پرس شیعه؛ محمد حجازی کارشناس مصری در مصاحبه‌ای به بررسی...