تحلیل امنیتی حادثه مونیخ و نقطه استیصال ژرمن ها

تحلیل امنیتی حادثه مونیخ و نقطه استیصال ژرمن ها

آنچه در مونیخ رخ داد نقطه آشکارساز استیصال امنیتی آلمان در برهه کنونی است. پیش از این تنها شاهد هشدار مقامات آلمانی نسبت به وقوع حملات تروریستی بودیم، اما هم اکنون با واقعه ای عینی مواجهیم. به گزارش پرس شیعه به نقل از...