واگذاری تیران و صنافیر؛ خوش خدمتی السیسی به سعودی‌ ها تحلیل بین الملل؛

واگذاری تیران و صنافیر؛ خوش خدمتی السیسی به سعودی‌ ها

پس از گذشت حدود نیم قرن از مناقشات و اختلافات میان مصر وعربستان سعودی بر سر حاکمیت جزایر «تیران» و «صنافیر» سرانجام عبدالفتاح السیسی در یک خوش خدمتی بزرگ این جزایر را به سعودیها واگذار کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از...