سامانه اس – ۳۰۰ از فردا به ایران منتقل خواهد شد «اسپوتنیک» خبر داد؛

سامانه اس – ۳۰۰ از فردا به ایران منتقل خواهد شد

روسیه فردا پنجشنبه بعد از ۹ سال تاخیر نخستین محموله سامانه موشکی اس - ۳۰۰ را به ایران تحویل خواهد داد. به گزارش پرس شیعه، یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه از حضور سردار «حسین دهقان» وزیر دفاع ایران در...