سازمان ملل تخریب خانه های فلسطینیان توسط صهیونیستها را به شدت محکوم کرد

سازمان ملل تخریب خانه های فلسطینیان توسط صهیونیستها را به شدت محکوم کرد

کمیته امداد پناهندگان سازمان ملل تخریب و ویرانی شمار زیادی از خانه های فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را بشدت محکوم کرد و چنین اقداماتی از سوی این رژیم را غیرقابل توجیه و نقض قوانین بین المللی خواند. به...