روایت گاردین از نقش غرب در تخریب عراق

روایت گاردین از نقش غرب در تخریب عراق

روزنامه انگلیسی گاردین نوشت: جنگ عراق به آواره شدن سه میلیون نفرغیرنظامی منجر شد و ما باید در شرایط کنونی تعهدات خود را در قبال کشوری که در تخریبش کمک کردیم، به یاد بیاوریم. به گزارش پرس شیعه؛ گاردین در سر مقاله خود با...