تخریب دومین مسجد میانمار در کمتر از دو هفته

تخریب دومین مسجد میانمار در کمتر از دو هفته

در کمتر از دو هفته دومین مسجد میانمار با افزایش مجدد خشونت‌ های ضداسلامی از سوی بودائیان افراط‌ گرا در شمال این کشور تخریب و به آتش کشیده شد. به گزارش پرس شیعه؛ مهاجمان مسلح به چوب، چاقو و دیگر سلاح‌های سرد روز جمعه به...