۵ میلیون سی‌دی برای تخریب داوطلبان انتخابات و پروژه‌‌ای که وزیر اطلاعات آن را فاش کرد هشدار وزیر اطلاعات:با متخلفین برخورد شدید قانونی خواهد شد

۵ میلیون سی‌دی برای تخریب داوطلبان انتخابات و پروژه‌‌ای که وزیر اطلاعات آن را فاش کرد

وزیر اطلاعات در اظهارات تازه خود، جناح ها و کاندیداها را به پرهیز از حرکت تخریبی توصیه کرده و در عین حال هشدار دادند که پروژه بزرگی از تخریب توسط ابزارهای نوین ارتباطی در برخی نقاط به راه افتاده است. به گزارش پرس شیعه...