فرد بی‌ تخصصی که کاری را به عهده بگیرد، بی‌ تقوا است حجت الاسلام پناهیان مطرح کرد؛

فرد بی‌ تخصصی که کاری را به عهده بگیرد، بی‌ تقوا است

حجت الاسلام پناهیان گفت: اگر یک دولتی و یک مسئولی گفت: «نمی‌شود، نمی‌توانیم» اول باید به تقوای او تردید کرد. مسئولین هرچه باتقواتر باشند، بهتر خدمت خواهند کرد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام علیرضا پناهیان در آستانۀ...