تدابیر سختگیرانه علیه پناهجویان اعمال می‌ شود صدراعظم اتریش:

تدابیر سختگیرانه علیه پناهجویان اعمال می‌ شود

صدر اعظم اتریش در گفتگویی از احتمال اعمال تدابیر سختگیرانه علیه پناهجویان خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ «کریستین کرن» صدراعظم اتریش در گفتگو با خبرگزاری اتریش درباره اوضاع پناهجویان اظهار داشت: احتمال اتخاذ تدابیر فوق...