راهکارهای ابراز محبت و تکریم به فرزندان

راهکارهای ابراز محبت و تکریم به فرزندان

راهکارهای ابراز محبت و تکریم به فرزندان ۱- در هفت سالگی اول زندگی همبازی آنان باشیم. ۲- به فرزندانمان سلام کنیم. ۳- به عهد و پیمانی که با آنها بسته ایم وفادار باشیم. ۴- در مقابل خطاهایشان صبورانه رفتار کنیم. ۵- برای...