دامن مادر بهترین مکتب براى اولاد است

دامن مادر بهترین مکتب براى اولاد است

در صحیفه امام خمینی (ره) ایشان خطاب به زنان فرمودند: دامن مادر بهترین مکتب براى اولاد است، شما نسبت به فرزندان خود و کشور مسئولیت دارید شما میتوانید بچه هایى تربیت کنید که کشور را آباد کنند. به گزارش پرس شیعه؛ امام خمینی...