تروریست مراکشی؛ از مشروب فروشی تا همکاری با طالبان

تروریست مراکشی؛ از مشروب فروشی تا همکاری با طالبان

شهروند فرانسوی مراکشی تبار که به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی از جمله طالبان، تاکنون دوبار در فرانسه و مراکش محاکمه شده است، اینک درانتظار صدور حکم دادگاه تجدید نظر مراکش در زندان به سر می‌برد. به گزارش پرس...