بلژیک بزرگترین منبع تروریست های اروپایی در سوریه است

بلژیک بزرگترین منبع تروریست های اروپایی در سوریه است

نتایج یک بررسی انجام شده نشان می دهد که فرانسوی ها، آلمانی ها و انگلیسی ها بیشترین تعداد تروریست های خارجی در سوریه را در بین کشورهای اروپایی تشکیل می دهند ولی بلژیک در این بین بالاترین سهم را نسبت به جمعیتش در اختیار...