امیر خون در مغرب: اعدامم مرا جلو بیندازید

امیر خون در مغرب: اعدامم مرا جلو بیندازید

امیر خون از خطرناک ترین تروریست های مغرب، با ارسال نامه ای به مقام های زندان، تسریع اجرای حکم اعدام خود را خواستار شد. به گزارش پرس شیعه؛ "یوسف فکری" که به سبب ارتکاب فجایع تروریستی مختلف از اواخر دهه نود قرن گذشته تا...