تروریسم تکفیری زاییده رژیم صهیونیستی است علمای شیعه و سنی لبنان تأکید کردند؛

تروریسم تکفیری زاییده رژیم صهیونیستی است

تجمع علمای مسلمان لبنان از گروه های تکفیری به عنوان غده سرطانی زاییده رژیم صهیونیستی یاد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شورای اداری تجمع علمای مسلمان لبنان پس از پایان نشست هفتگی خود که به بررسی رخدادهای لبنان و منطقه اختصاص...