آشفتگی تروریست های سوریه با هشتگ سلیمانی در حلب است

آشفتگی تروریست های سوریه با هشتگ سلیمانی در حلب است

هشتگی با عنوان سلیمانی درحلب است در رسانه های اجتماعی، ترس درجان تروریست ها انداخت. به گزارش پرس شیعه؛ با پیشروی ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان در مناطق مختلف حومه حلب ولوله ای میان تروریست ها دراین منطقه افتاده...