اختتامیه جشنواره‌های ترویج کتاب برگزار می‌شود در اسفند‌ماه؛

اختتامیه جشنواره‌های ترویج کتاب برگزار می‌شود

اختتامیه جشنواره‌ها‌ی «پایتخت کتاب ایران» و «روستا‌ها و عشایر دوستدار کتاب» ۱۷ اسفندماه برگزار می‌شود. به گزارش پرس شیعه، مراسم اختتامیه جشنواره‌های «پایتخت کتاب ایران» و «روستا‌ها و عشایر دوستدار کتاب» هفدهم...