فلسفه تسبیحات حضرت زهرا (س) چیست؟

فلسفه تسبیحات حضرت زهرا (س) چیست؟

بهترین تعقیبات نماز،‌ تسبیحات حضرت زهرا (س) و شایسته است که بعد از نمازهای واجب و زمان‌های دیگری چون وقت خواب و ابتدای زیارت بزرگان و پیشوایان دین بر آن مداومت شود. به گزارش پرس شیعه؛ تسبیح، عبادتی برگزیده است که هرکس...