هدف تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی جلوگیری از تشکیل امت واحده است رحیم پور ازغدی:

هدف تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی جلوگیری از تشکیل امت واحده است

مشهد- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی به ظاهر علیه یکدیگر هستند گفت: هدف تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی جلوگیری از تشکیل امت واحده اسلامی است. به گزارش پرس شیعه؛ حسن رحیم پور...