تشریح وضعیت بحرین برای شورای حقوق بشر با ارسال یادداشتی صورت گرفت:

تشریح وضعیت بحرین برای شورای حقوق بشر

در آستانه برگزاری نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۱۶ سازمان مدافع حقوق بشر یادداشتی را درباره وضعیت حقوق بشر در بحرین برای اعضای این شورا ارسال کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت "منامه پست"، این سازمانهای...