حاکمان بحرین دچار جنون سیاسی شده اند مجمع تقریب جهانی مذاهب اسلامی ؛

حاکمان بحرین دچار جنون سیاسی شده اند

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی بیانیه ای برخورد بدور از درایت سیاسی اخیر دولت بحرین با مخالفین بخصوص با بزرگترین تشکل سیاسی آن کشور یعنی جمعیت وفاق ملی را بشدت محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ در این بیانیه تاکید شده...