۱۲ توصیه مهم امام خامنه ای درباره وظایف تشکل ‎های دانشجویی ؛ کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته اند در دیدار ۵ ساعته صریح و صمیمانه با دانشجویان مطرح شد؛

۱۲ توصیه مهم امام خامنه ای درباره وظایف تشکل ‎های دانشجویی ؛ کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته اند

حضرت آ‌یت الله خامنه ای، انقلاب اسلامی را انقلابی عقلایی خواندند و گفتند: براساس عقل گرایی، باید گفت کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته اند زیرا عقل می گوید باید از تجربه ها درس...