همسر ترامپ سکوت خود را درباره تصویر برهنه‌ اش شکست

همسر ترامپ سکوت خود را درباره تصویر برهنه‌ اش شکست

ملانیا ترامپ، همسر نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا، به انتضار تصاویر برهنۀ خود در رسانه های گروهی واکنش نشان داد. به گزارش پرس شیعه؛ پس از آنکه رسانه های آمریکا با انتشار تصاویر برهنۀ ملانیا ترامپ مدعی شدند که...