برترین تصاویر جهان در ۱۱ مرداد ۹۵

برترین تصاویر جهان در ۱۱ مرداد ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون پرش بدون چتر از ارتفاع ۷ هزار متری، برداشت گندم در افغانستان، طراحی یک مرکز علمی به شکل کره زمین در هند و رویداد تابستانی در ژاپن خواهید دید. . شستشوی نقش برجسته های کوه راشمور...