مناطق تحت تصرف داعش چگونه اداره می شود؟

مناطق تحت تصرف داعش چگونه اداره می شود؟

موضوع مورد توجه بسیاری از کارشناسان امور تروریسم این است که داعش چگونه مناطق تحت تصرف خود را در عراق و سوریه اداره می کند و چه قوانینی را به مردم تحمیل کرده است؟ به گزارش پرس شیعه؛ داعش مناطق تحت تصرف خود را کشور تلقی می...