تصویر سه بعدی از سیاره پلوتون عکس روز ناسا؛

تصویر سه بعدی از سیاره پلوتون

نمایی سه بعدی از سیاره پلوتون که توسط فضاپیمای نیوهورایزنز گرفته شده منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ این عکس سه بعدی متعلق به منطقه ای کوهستانی، موسم به Tartarus Dorsa در سیاره پلوتون است. این تصویر منطقه ای به وسعت ۳۰۰ کیلومتر...