واکنش ها به شعارهای ضد ایرانی تظاهرات اخیر عراق

واکنش ها به شعارهای ضد ایرانی تظاهرات اخیر عراق

رسانه های عراقی به واکنش شخصیت های این کشور در برابر شعارهای ضد ایرانی تظاهرات اخیر عراق پرداختند. به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های عراقی، مسئولان جریان ها و احزاب سیاسی مختلف عراق شعارهای ضد ایرانی در جریان...