آیت الله مهدوی کنی، از نظریه پردازی پیچیده و گنگ ابا داشت

آیت الله مهدوی کنی، از نظریه پردازی پیچیده و گنگ ابا داشت

آیت الله مهدوی کنی، از نظریه پردازی پیچیده و تا حدی گنگ و نامفهوم ابا داشت و به صراحت بیان می کرد از نظر وی پیچیدگی های بیش از حد ضرور در یک نظریه آن را از کارآمدی می اندازد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله مهدوی کنی بارها در...