رابطه ایران و عراق در مسیر تقویت تعاملات اقتصادی است استاندار نجف:

رابطه ایران و عراق در مسیر تقویت تعاملات اقتصادی است

سمنان - استاندار نجف اشرف دستاوردهای صنعتی استان سمنان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت:رابطه دو کشور ایران و عراق درمسیر تعاملات اقتصادی است. به گزارش پرس شیعه؛ سید زعیم یاسری که به دعوت استاندار سمنان به این استان سفر کرده...