تعریف و تمجید شیخ الازهر از پادشاه بحرین

تعریف و تمجید شیخ الازهر از پادشاه بحرین

رئیس الازهر مصر، با حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین و هیئت همراهش که در قاهره به سر می برند، در مقر الازهر دیدار کرد. به گزارش پرس شیعه؛ احمد الطیب، حضور پادشاه بحرین در مقر الازهر را مایه افتخار این دانشگاه دانست و...